WhatName

Meaning name Zsiga

NamesZZsZsiZsiga

Zsiga

Meaning name Zsiga
Pet form of Hungarian Zsigmond, meaning "victory-protection."
Zsizsi - Pet form of Hungarian Erzsébet, meaning "God is my oath."
Zsigmond - Hungarian form of Old High German Sigmund, meaning "victory-protection."

© WHATNAME.NET