WhatName

Meaning name Zofia

NamesZZoZofZofia

Zofia

Meaning name Zofia
  Polish form of Greek Sophia, meaning "wisdom."

© WHATNAME.NET