WhatName

Meaning name Zoey

NamesZZoZoeZoey

Zoey

Meaning name Zoey
English form of Greek Zoe, meaning "life."
ZoÉ - French form of Greek Zoe, meaning "life."
Zoe -  Greek name meaning "life." 

© WHATNAME.NET