WhatName

Meaning name Zeta

NamesAramaicZZeZetZeta

Zeta

Meaning name Zeta
  Variant spelling of Aramaic Zeita, meaning "olive."

© WHATNAME.NET