WhatName

Meaning name Wachiwi

NamesWWaWacWachiwi

Wachiwi

Meaning name Wachiwi
Native American Sioux name meaning "dancer."
WacŁawa - Feminine form of Polish Wacław, meaning "more glory."
WacŁaw - Polish form of Latin Wenceslaus, meaning"more glory." 

© WHATNAME.NET