WhatName

Meaning name Voshkie

NamesVVoVosVoshkie

Voshkie

Meaning name Voshkie
Armenian name meaning "golden."
Vosgedzam - Armenian name meaning "golden hair."
Vosgetel - Armenian name meaning "golden thread."
Vosgi - Armenian name meaning"gold."
Vosdanig - Armenian name meaning "nobleman."

© WHATNAME.NET