WhatName

Meaning name Sotiris

NamesSSoSotSotiris

Sotiris

Meaning name Sotiris
Greek name meaning "salvation."
Sotiria - Feminine form of Greek Sotiris, meaning "salvation."
Sotirios - Variant form of Greek Sotiris, meaning "salvation."

© WHATNAME.NET