WhatName

Meaning name Sotiria

NamesSSoSotSotiria

Sotiria

Meaning name Sotiria
Feminine form of Greek Sotiris, meaning "salvation."
Sotirios - Variant form of Greek Sotiris, meaning "salvation."
Sotiris - Greek name meaning "salvation."

© WHATNAME.NET