WhatName

Meaning name Riika

NamesRRiRiiRiika

Riika

Meaning name Riika
Short form of Finnish Fredriika, meaning "peaceful ruler."
Riikka - Short form of Finnish Fredriikka, meaning "peaceful ruler."
Riina - Finnish short form of Estonian/Finnish Katariina, meaning "pure."
Riitta - Short form of Finnish Piritta, meaning "exalted one."

© WHATNAME.NET