WhatName

Meaning name Rawiya

NamesRRaRawRawiya

Rawiya

Meaning name Rawiya
Arabic name derived from the word rawa, meaning "to relate," hence "story-teller."
Rawya - Variant spelling of Arabic Rawiya, meaning "story-teller."

© WHATNAME.NET