WhatName

Meaning name Pio

NamesPortuguesePPiPioPio

Pio

Meaning name Pio
Italian and Portuguese form of Latin Pius, meaning "pious."
Piotr - Polish form of Greek Petros, meaning "rock, stone."

© WHATNAME.NET