WhatName

Meaning name Pim

NamesDutchPPiPimPim

Pim

Meaning name Pim
Pet form of Dutch Willem, meaning "will-helmet."

© WHATNAME.NET