WhatName

Meaning name Orkatz

NamesOOrOrkOrkatz

Orkatz

Meaning name Orkatz
Basque name meaning "deer."

© WHATNAME.NET