WhatName

Meaning name Onyekachukwu

NamesAfricanOOnOnyOnyekachukwu

Onyekachukwu

Meaning name Onyekachukwu
African Igbo unisex name meaning "who is greater than God?"
Onyeka - Feminine short form of African Igbo unisex Onyekachukwu, meaning "who is greater than God?"
Onyekachukwu - African Igbo unisex name meaning "who is greater than God?"

© WHATNAME.NET