WhatName

Meaning name Nyssa

NamesNNyNysNyssa

Nyssa

Meaning name Nyssa
Variant spelling of Hebrew Nissa, meaning "sign."

© WHATNAME.NET