WhatName

Meaning name Nkosi

NamesNNkNkoNkosi

Nkosi

Meaning name Nkosi
Egyptian name meaning "rules."
Nkosazana - African Xhosa name meaning "princess."
Nkosana - African Xhosa name meaning "prince."

© WHATNAME.NET