WhatName

Meaning name Nejc

NamesSloveneNNeNejNejc

Nejc

Meaning name Nejc
Pet form of Slovene Jernej, meaning "son of Talmai."

© WHATNAME.NET