WhatName

Meaning name Mia

NamesDutchMMiMiaMia

Mia

Meaning name Mia
Danish and Swedish pet form of Latin Maria, meaning "obstinacy, rebelliousness" or "their rebellion." 

© WHATNAME.NET