WhatName

Meaning name Lyubov

NamesLLyLyuLyubov

Lyubov

Meaning name Lyubov
Russian name derived from the Slavic word lub, meaning "love."
Lyuba - Pet form of Russian Lyubov, meaning "love." In use by the Romani.
Lyubitshka - Romani form of Russian Lyuba, meaning "love."
Lyuben - Bulgarian name derived from the Slavic word lub, meaning "love."

© WHATNAME.NET