WhatName

Meaning name Kosmas

NamesKKoKosKosmas

Kosmas

Meaning name Kosmas
Variant spelling of Greek Kosmos, meaning "beauty, order."
Kosum - Thai name meaning "flower."
Kosey - Egyptian name meaning "lion."
Kosmos - Greek name derived from the word kosmos, meaning "beauty, order."
Kostandin - Variant spelling of Albanian Konstandini, meaning "steadfast."
Kostya - Pet form of Russian Konstantin, meaning "steadfast."
Kosumi - Native American Miwok name meaning "fishes for salmon with spear."

© WHATNAME.NET