WhatName

Meaning name Kofi

NamesAfricanKKoKofKofi

Kofi

Meaning name Kofi
African Akan name meaning "born on Friday."

© WHATNAME.NET