WhatName

Meaning name Koen

NamesDutchKKoKoeKoen

Koen

Meaning name Koen
Short form of Dutch Koenraad, meaning "bold counsel."
Koenraad - Dutch form of Old High German Konrad, meaning "bold counsel."
Koenrad - Variant spelling of Dutch Koenraad, meaning "bold counsel."
Koert - Contracted form of Dutch Koenraad, meaning "bold counsel."

© WHATNAME.NET