WhatName

Meaning name Evdokia

NamesEEvEvdEvdokia

Evdokia

Meaning name Evdokia
Variant spelling of Greek Eudokia, meaning "good-seeming."
Evdokiya - Bulgarian and Russian form of Greek Eudokia, meaning "good-seeming."

© WHATNAME.NET