WhatName

Meaning name Eszti

NamesEEsEszEszti

Eszti

Meaning name Eszti
Pet form of Hungarian Eszter, meaning "star."
Eszter - Hungarian form of Persian Esther, meaning "star."

© WHATNAME.NET