WhatName

Meaning name Eiko

NamesEEiEikEiko

Eiko

Meaning name Eiko
Japanese name meaning "long-lived child" or "splendid child."

© WHATNAME.NET