WhatName

Meaning name Eguntsenti

NamesEEgEguEguntsenti

Eguntsenti

Meaning name Eguntsenti
Basque name meaning "dawn."
EguzkiÑe - Feminine form of Basque Eguzki, meaning "sun."
Egun - Basque name meaning "day."
Eguzki - Basque name meaning "sun."

© WHATNAME.NET