WhatName

Meaning name Dosia

NamesDDoDosDosia

Dosia

Meaning name Dosia
 Short form of Latin Theodosia, meaning "god-giving."

© WHATNAME.NET