WhatName

Meaning name Avgustin

NamesRussianAAvAvgAvgustin

Avgustin

Meaning name Avgustin
Russian form of Roman Latin Augustinus, meaning "venerable."
Avgusta - Feminine form of Slovene Ávgust, meaning "venerable."
Ávgust - Slovene form of Roman Latin Augustus, meaning "venerable."

© WHATNAME.NET